Fagbrev gjennom jobben - vinn-vinn for alle

Antall søknader om tilskudd til en prøveordning der opplæring i grunnleggende ferdigheter kombineres med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat har økt.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Kompetanse Norge har i år mottatt hele 78 søknader til Kompetansepluss-ordningen som gir voksne anledning til å få opplæring i grunnleggende ferdigheter på jobb, samtidig med opplæring som forbereder dem til å ta fagbrev som praksiskandidat. Totalt 15 millioner kroner skal fordeles i år. Dette er en økning fra 2018 da ordningen ble etablert. 

Mange voksne trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter for å klare ta et fagbrev. For mange voksne er det vanskelig å kombinere kurs og utdanning med en hektisk hverdag. Det er derfor et viktig poeng med denne ordningen at de får opplæring mens de er på jobb.

Kompetansepluss ordningen som handler om å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter har som formål å styrke både grunnkompetansen og motivasjon slik at deltakerne på sikt kan ta et fagbrev som praksiskandidat.

Mer informasjon her