Fagfolk for fremtiden

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet.

 

I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på den høyere yrkesutdanningen. I den nye stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» beskriver den norske regjeringen en rekke tiltak for å styrke fagskolenes prestisje, kvalitet og betydning i utdanningssystemet. Flere tiltak er foreslått for å likestille vilkår og goder for studenter på fagskoler, høgskoler og universiteter.  

Les mer

Les Voksenopplæringsforbundets kommentar

fagskole2.jpg