Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

 

Viime viikolla Norjassa julkaistiin kaksi fagskole-koulutusmuotoa koskevaa raporttia. Norjan osaamispolitiikan kansallisen asiantuntijaelimen Voxin vuosittainen tilastojulkaisu Vox-speilet esittelee tällä kertaa fagskole-koulutuksen asemaa ja tilastoja. Hallituksen asettaman toimikunnan selvitys ”Fagskole – houkutteleva koulutusvalinta” puolestaan antaa koulutusmuodon tulevaisuutta koskevia suosituksia. – Fagskole-koulutuksen suhteen tarvitaan uutta ajattelua, sanoi toimikunnan puheenjohtaja Jan Grundt luovuttaessaan selvityksen opetusministeri Torbjørn Røe Isaksenille 15. joulukuuta.
Faktaa fagskole-opinnoista ja aikuisopiskelijoista

Fagskole-koulutukset ovat lyhyehköjä, ammattisuuntautuneita koulutusohjelmia, joiden pääsyvaatimuksena on toisen asteen ammattitutkinto tai vastaavat taidot. Fagskole-opinnot ovat vaihtoehto yliopisto- ja korkeakouluopinnoille. Syksyllä 2013 fagskole-koulutuksessa opiskeli 16 420 aikuista, kerrotaan Voxin tuoreimmassa Vox-speilet-julkaisussa. Aikuisopiskelijoiden osuus on pysynyt melko vakaana viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana, mutta osa-aikaisesti opiskelevien osuus on kasvanut. Syksyllä 2013 osa-aikaopiskelijoita oli 53 %, eli viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2011  

Suosituksia tulevaisuutta varten

Selvityksessä esitellään yhteensä 49 toimenpide-ehdotusta, jotka on suunnattu viranomaisille, oppilaitoksille ja työelämälle. Toimikunta toivoo, että nämä kolme tahoa omaksuisivat vahvemman vastuuroolin tällä sektorilla. Fagskole koulutusmuotona on vuosien ajan saanut kehittyä vailla minkäänlaista kokonaisvaltaista politiikkaa. Uusi fagskole-politiikka, joka nostaisi tämän koulutusmuodon todelliseksi ja arvostetuksi vaihtoehdoksi korkeakoulutukselle, parantaisi fagskolen ja korkeakoulujen välistä työnjakoa. Tämä puolestaan vapauttaisi resursseja ja parantaisi laatua sekä fagskole-sektorilla että korkeakoulusektorilla, Torbjørn Røe Isaksen toteaa Norjan hallituksen verkkosivuilla. 

Aiheesta lisää Voxin verkkosivuilla (norjaksi)

Aiheesta lisää hallituksen verkkosivuilla (norjaksi)
Vox-speilet 2014 

Selvitysraportti NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg