Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

 

Det viser sig at der samlet er sparsom viden om området.

Men selvom der er et begrænset datagrundlag, kan forskerne pege på tre overordnede faktorer der ser ud til at have særlig betydning. Det er: tro på egne jobevner, selvvurderet helbred og samlet vurdering af arbejdsevne.

Læse mere

Forfattere: Jacob Nielsen Arendt og Rasmus Højbjerg Jacobsen.