Fald i antal erhvervsskoleelever efter reform 2015

Nye analyser giver bud på udfordringerne ved søgning og frafald ved erhvervsskolerne, der trods reformen i 2015 oplever et faldende antal erhvervsskoleelever.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Med erhvervsskolereformen, der trådte i kraft i 2015, var forventningen at øge antallet af ansøgere til erhvervsskolen. Målet var, at 25% af en ungdomsårgang skulle begynde på en erhvervsuddannelse.

Men aktuelle tal fra UVM viser, at der siden reformen er sket det modsatte.

Samlet set er antal ansøgere gået drastisk ned, selvom søgning direkte fra grundskolen er gået 1% op.

Der peges på flere årsager til nedgangen bl.a. et karakterkrav på 0,2, der har ført til højere fagligt niveau men færre elever, og mangel på praktikpladser.

Samtidig har årlige besparelser (2% årligt) i omprioriteringsbidraget siden 2015 betydet strammere økonomi, der flere steder har ført til lukning af uddannelser og fyring af lærere.

Nye analyser og rapporter stiller skarpt på erhvervsuddannelserne efter reformen

Tre nye analyser af skoler og kommuners konkrete tiltag gennemført i 2018 giver et billede af udfordringer og vil indgå i regeringens videre arbejde.

Læs mere:

Læs også den nye følgeforskningsrapport fra VIVE og EVA, der giver status på en række indsatsområder i forbindelse med implementeringen af reformen.