Fald i tilskud til aftenskoler

I et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fremgår det at kommunal støtte til aftenskolerne er faldet med 47,8% i perioden fra 2002 til 2017.

 

Der er meget stor forskel på den støtte de enkelte kommuner yder til aftenskolerne. Kommune som afsætter flest kroner til formålet, bruger over 236 gange så mange kroner pr. indbygger som den kommune, der bruger færrest penge. Konsekvensen er, at deltagerbetaling bliver højere, udbuddet mindre eller kvaliteten dårligere. DFS foreslår derfor regeringen og Folketingets partier, at man fjerner maksimumgrænsen på en tredjedel og i stedet indfører en minimumsgrænse på en tredjedel.

Læs mere

Læs notatet