Familjen med!

 

I workshopen presenterade Irene Litmanen från Helsingfors fängelse bl.a. projektet VIP, dvs "Visiting in Prison", som innebar tätare kontakter mellan fångar och deras familjemedlemmar. Mer info om programmet och dess resultat finns på sid http://www.visitinginprison.com/.

Jouni Kukkonen från Ammattiopisto (yrkesinstitut) Luovi berättade om Hippo-projektet, dvs "How Individual Pathways are possible for Offenders". Mer om projektet på sid: www.statvoks.no/hippo.

Det diskuterades också om huruvida fängelseundervisningen i Finland motsvarar de färdigheter som behövs i dagens samhälle samt ekonomiska ersättningar för deltagande i arbetsverksamhet kontra studier.