Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

 

Career management skilld (CMS), dvs karriärfärdigheter, hjälper individen att få kunskap om sina kompetenser och färdigheter, att utveckla sina kunskapsmålsättningar samt att göra motiverade beslut kring utbildning och yrke (Ett begrepp lanserat av ELPGN – verksamhetsprogram för livslångt lärande).

Seminariet i Malmö 23-23 november erbjuder flera introduktioner till temat av internationella experter, men även kritiska synpunkter samt workshops där karriärplaneringsfärdigheter visas i praktiken.

I seminariet medverkar bl.a. professor Ronald Sultana från Malta universitet. Han är en uppskattad sakkunnig inom livslång väglädning samt arbetskrafts- och välfärdspolitik. Emma Borger är lärare och professor  inom karriärvägledning på den skotska västkusten. Hon undervisar om karriärvägledningens teori, lärande i arbetsivet samt arbetsmarknadsmoduler och styr forskning.

Erik Hagaseth Haug är biträdande professor vid Inland Norways yrkeshögskola i Lillehammer. I universitetet forskar han kring karriärutveckling med en betoning på kvaliteten av vägledning, han har också varit med och planerat en karriärvägledningsmodell.  Haug har tio års erfarenhet som instruktör och år 2016 satt han i en nationell expertgrupp som producerade rapporten "Norge i omstilling - karriereveiledning for individual og samfunn". I juni 2017 valdes han  till nationellt sakkunnig inom karriärvägledning  samt –utveckling inom CEDEFOP.

Läs mer