Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020

Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 

Erinäisiä muotoseikkoja on vielä viimeistelemättä, mutta sopimus allekirjoitettaneen virallisesti alkukeväästä, minkä jälkeen sekä Färsaarten parlamentti että Euroopan parlamentti hyväksyvät sen. Suhteessa Euroopan Unioniin Färsaaret lasketaan niin sanotuksi kolmanneksi maaksi, mutta se on siitä huolimatta assosioitunut jäsen tutkimuksen FP7-puiteohjelmassa. 

Lisää tutkimussopimuksesta ja EU-yhteistyöstä (fäärin kielellä): Gransking.fo