Färsaaret mukaan Horisontti 2020 -ohjelmaan

 

Färsaaret kuuluu niin sanottuihin kolmansiin maihin, jotka eivät ole mukana EU:n virallisessa tutkimusyhteistyössä. Pitkät neuvottelut tuottivat viimein tulosta, ja Färsaaret ja EU allekirjoittivat sopimuksen tutkimusyhteistyöstä 17.12.2014 Brysselissä. Sopimuksen nojalla Färsaaret assosioituu Horisontti 2020 -ohjelmaan.  

Horisontti 2020:ssa painotetaan tutkijoiden, yritysten ja laitosten väillä tapahtuvaa monialaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Visiona on, että korkealaatuinen tutkimus, uraauurtavat innovaatiohankkeet ja uusien teknologioiden kehittäminen luovat muun muassa kasvua ja työpaikkoja tulevaisuuden Eurooppaan ja auttavat ratkaisemaan Eurooppaa kohtaavia suuria haasteita.  

Lisää aiheesta (englanniksi)

Lisätietoa yhteistyösopimuksesta (fäärin kielellä)