Färsaarten toisen asteen opiskelijoille koulupsykologipalveluja

 

Färsaarten opetus- ja kulttuuriministeriö on ensi kertaa perustanut nuorten toisen asteen oppilaitoksiin koulupsykologin viran lukuvuodeksi 2015–2016.

Kyseessä on kokeilu, joka kattaa ensimmäisessä vaiheessa kaksi puolipäiväistä psykologin virkaa yhden lukuvuoden ajan. Tavoitteena on, että kaikki toisen asteen opiskelijat, jotka tarvitsevat psykologin apua tai saattavat hyötyä siitä, pääsevät nyt koulun ohjauspalveluiden kautta ilmaiseksi keskustelemaan psykologin kanssa. Muualla saadut kokemukset osoittavat, että nuoret, jotka viihtyvät huonosti koulussa, kärsivät yksinäisyydestä, suorituspaineista tai motivaation puutteesta tai joilla on masennusta tai muita henkilökohtaisia vaikeuksia, voivat hyötyä psykologin avusta. Lukioiden opinto-ohjaajat ovat jo pitkään pyrkineet tuomaan esiin asian merkitystä, ja nyt toiminta on siis saatu käynnistettyä. Koulupsykologin viran perustamisen toivotaan myös osaltaan ehkäisevän toisen asteen opintojen keskeyttämistä.

Lue lisää oppilaitosten ja ministeriön yhteishankkeesta (fäärin kielellä)