Färsaarten työttömyyskassa aloitteentekijänä koulutuksen suunnittelussa

 

Työttömille suunnattuihin kursseihin kuuluu mm. merenkulkualasta haaveileville nuorille suunnattu kurssi, joka toteutetaan kuunarissa, opintoihin valmistavia kursseja peruskoulun suorittaneille sekä kolmen kuukauden mittaisia kursseja lukihäiriöisille. Ensimmäinen 3-kuukautinen lukihäiriöisten kurssi, johon sisältyi 20 oppituntia viikossa, loppui joulukuussa 2011. Kurssin jälkeen tehdyssä radiohaastattelussa jotkut kurssilaiset totesivat että kurssi oli avannut uusia ovia ja antanut toivoa sekä rohkeutta koulutuksen jatkamiseen. Seuraavaksi ALS suunnittelee yhteistyössä lauttayhtiö Smyril Linen kanssa koulutusta, jossa samalla rekrytoitaisiin miehistöä kesäkaudeksi eri tehtäviin Norrøna-lautalle. 

Lisää aiheesta fäärin kielellä: Als.fo