Färsaarten yliopisto sitoutuu tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan ja säännöstöön

 

Färsaarten yliopisto on ensimmäisenä färsaarelaisena tutkimusorganisaationa ilmoittanut sitoutuvansa EU-komission tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan ja tutkijoiden työhönottoa koskeviin säännöksiin.

Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja ja säännöstö tutkijoiden työhönotosta on EU-komission laatima peruskirja, joka määrittää tutkijoiden ja heidän työnantajiensa oikeudet ja velvollisuudet. Peruskirjaan sisältyy mm. työhönottoa, työympäristöä, osaamisen kehittämistä ja uraohjausta koskevia sääntöjä. Jo 612 eurooppalaista tutkimuslaitosta on ilmoittautunut sitoutuvansa peruskirjan periaatteisiin, ja nyt Färsaarten yliopisto on mukana tässä joukossa.

Lisää aiheesta (englanniksi)  

Fäärsaarelaisia tutkimusuutisia (fääriksi)