Färsaarten yliopistoon uusi rehtori

 

Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa toisen asteen tutkinnon suorittaneista färsaarelaisnuorista lähtee ulkomaille opiskelemaan. Siksi Färsaarten yliopisto ja sen opintotarjonta aiotaan brändätä. Uusi rehtori toteuttaa myös, että opinto-ohjelmia on muokattava jatkuvasti yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Opintojen on oltava entistä joustavampia, uusia opinto-ohjelmia on kehitettävä ja yhteistyötä työelämän kanssa on tiivistettävä, jotta hakijat kokisivat opintotarjonnan houkuttelevaksi ja hyödylliseksi.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä): www.setur.fo