Fattige, men rike på handlingskraft

 
Her ser vi noen av de aktive i FaF, fra venstre: Pär Svensson, Ben Borgen, Anne Beate Johnsen og Birger Schroll Her ser vi noen av de aktive i FaF, fra venstre: Pär Svensson, Ben Borgen, Anne Beate Johnsen og Birger Schroll

Fattige, men rike på handlingskraft

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, og vi er en av verdens aller rikeste nasjoner. Derfor er det trist å melde at vi har så mange fattige. Og ikke minst at så lite blir gjort for dem. Men det de fattige mangler av fysisk, eller kanskje også psykisk standard, tar ikke fra dem verken evner eller rettigheter.
Hvem er fattige? Det er noe det strides om. Vår nye arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen, fjernet 300.000 fattige som ved et ”trylleslag” da han endret definisjonen på hvem som er fattige. Men kanskje skulle heller begrepet utvides til å gjelde flere, snarere enn å bli innskrenket?

I forbindelse med det siste regjeringsskiftet (Norge fikk en rød/grønn regjeringskoalisjon for noen få uker siden) har vi titt og ofte sett en gjeng engasjerte menn og kvinner som aksjonerer på Stortinget og andre steder. Disse står bak den nystartede organisasjonen Fellesaksjonen mot fattigdom (FaF). På medlemslisten finner man i tillegg til enkeltindivider, også anerkjente organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Norsk Folkehjelp, Attack med flere.

Fellesaksjonen mot fattigdom

I møte med FaF treffer vi noen ivrige og trofaste slitere i en gammel bygård i Oslo. Her sitter de i lånte lokaler, da de ikke selv har råd til å leie. Ben Borgen er leder av FaF og ofte den som fronter media. Anne Beate Johnsen representerer Aktbo (en interesseorganisasjon som jobber for de som er økonomisk og sosialt ekskluderte fra boligmarkedet) og er spesialist på menneskerettigheter. Birger Schroll er utdannet lege og jobber med HMS spørsmål og kvalititetskontroll. Për Svensson driver med dokumentasjon.


Til tross for at de hevder at de er ganske slitne etter mye aktivitet og mange aksjoner, så er engasjementet deres nærmest overveldende. De snakker i munnen på hverandre, de snakker om store mangler i velferdsstaten, de snakker om brudd på menneskerettigheter, de snakker om et samfunnssystem som produserer fattigdom, og de snakker om paradokset ved forekomsten av store skyggesider og mørketall i dette landet som av FN er kåret til verdens beste å bo i.

Boliger for sosialklienter

Anne Beate Johnsen forteller oss at en av FNs store satsingsområder er bekjempelse av slumutvikling. Men i Norge ser man eksempler på det motsatte om man tar seg en tur til en hvilken som helst by. Der kan man med stor letthet plukke ut de boliger som er gjort tilgjengelige for sosialklienter. I enkelte tilfeller kan man si at kommuner bedriver miljøkriminalitet ved å la forfallet råde. Kommunal fattigdom gir også privat fattigdom, understreker Pär Svensson.

I FaF jobber man mye med aksjoner av forskjellige slag. Dette kan være små og store punktmarkeringer for å markere sine rettigheter og for å lokke til seg politikernes og medias oppmerksomhet. En av aksjonsformene deres er å ta i bruk forlatte hus og bygninger. -Vi driver ikke med sivil ulydighet, men med en systematisk og aktiv menneskerettsutøvelse, sier Birger Schroll.

Få Plata tilbake!

Senere på dagen er vi med FaF på en markering foran Plata. Plata er kallenavnet på et lite og avgrenset område rett ved Sentralbanestasjonen i Oslo. Dette var de narkomanes oppholdssted før de ble jaget bort av politiet for ett drøyt år siden. Her treffer vi et annet aktivt medlem av FaF, Glenn Martinsen, som selv har vært en tung rusmisbruker i mange år. Glenn og FaF ønsker å få Plata tilbake til de narkomane. Det er mange fordeler ved å ha de narkomane samlet på ett sted som her på Plata sier Glenn; -her kan politiet ha lettere overvåking, -her kan også annet hjelpeapparat som eksempelvis helsepersonell ha bedre oversikt og arbeidsvilkår, -og her kan omsetningen og aktiviteten foregå uten å sjenere trafikken til og fra butikkene i de tilliggende gatene (hvor de narkomane nå befinner seg). Glenn ønsker også å starte med organisert feiing og opprydding av blant annet sprøytespisser og annet avfall fra de områder der de narkomane ferdes. På denne markeringen treffer vi også representanter fra handelstanden i dette sentrumsområdet av Oslo. De virker oppriktig positive til disse initiativene fra Glenn.

Plata
Glenn Martinsen (nr. 4 fra høyre) har samlet andre i FaF og representanter fra det omkringliggende næringsliv, til en liten markering på Plata

Aktivt medborgerskap

I FaF driver de med folkeopplysning. De ønsker å få støtte til å utvikle og bedrive opplæringsaktiviteter overfor sine medlemmer. De vil også gjerne bedrive opplæring av politikerne i forhold til menneskerettigheter. I FaF har de fokus på alle former for fattigdom. En definisjon på fattigdom er å være isolert fra et gode de fleste andre har tilgang til. Det er denne isolasjonen de vil ut av. Og ikke minst vil de hjelpe andre ut av sin isolasjon. Mer aktive medborgere enn dette skal du lete lenge etter!

Av Tor Erik Skaar