Fem lokomotiver til en bedre integration

 

Mange taxaer har i årtier haft chauffører af udenlandsk herkomst med eksempelvis ingeniørbaggrund bag rattet. Mennesker, som forgæves har søgt job på job inden for deres fag, inden de opgav ævred, fordi det danske samfund ikke anerkendte deres kvalifikationer og kompetencer. Men med højkonjunkturen og udsigten til mangel på arbejdskraft i de kommende år er der ved at opstå en ny konsensus om, at der er brug for alle hænder på arbejdsmarkedet. Kompetencetab skal minimeres, dobbeltuddannelse undgås.
Derfor blev der i 2004 etableret fem regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. De skal blandt andet sikre, at der sker et ordentligt match mellem borgere af udenlandsk herkomst og arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne.

Et stykke af vejen

Videnscentrene for kompetenceafklaring er nået et godt stykke af vejen i deres arbejde, lyder det i en midtvejsevaluering fra sidste år, udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll Management. De har arbejdet målrettet og systematisk med at etablere sig som help-desk og vidensbank for myndighederne og andre aktører. Blandt andet har de etableret mange samarbejdsrelationer med myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i de respektive regioner, desuden tilbyder centrene et stort udbud af kompetenceafklaringsforløb i deres database. Selve kompetenceafklaringen gennemføres på virksomheder og i forbindelse med uddannelsestilbud.
Centrene skal dels fungere som regionale lokomotiver for en bedre integration og dels stille værktøjer til rådighed, som de mange aktører på området kan benytte sig af. Udover databasen over kompetenceafklaringsforløb har centrene udviklet et tredelt digitalt redskab bestående af en afklaringsskabelon, et afklaringsforløb og et slutresultat, et såkaldt kompetencekort, der kan præsentere og tydeliggøre den enkeltes kompetencer. Det kan bruges som bilag ved jobsøgning eksempelvis eller som grundlag for vejledning i forbindelse med eventuel opkvalificering.

Nye rekrutteringsmuligheder

Det varierer fra region til region i hvor høj grad, centrenes tilbud er slået an. Generelt har virksomhederne taget godt imod muligheden for bistand i forbindelse med kompetenceafklaring. De ser en mulighed for direkte at rekruttere nye medarbejdere og samtidig at leve op til det sociale ansvar, der fra politisk side lægges på virksomhederne for at nedbringe den høje ledighed blandt flygtninge og indvandrere. Også uddannelsesinstitutioner – såvel fagskoler som almene uddannelsestilbud som eksempelvis daghøjskoler – benytter sig af centrenes redskaber til kompetenceafklaring. Men en del uddannelsesinstitutioner har udviklet egne redskaber på området.
Ligeledes har en del kommuner gjort brug af videnscentrenes redskaber. Nogle er skeptiske, fordi det er nyt og besværligt, men i de kommuner, hvor man har gjort sig de første erfaringer, er der stor tilfredshed.
Videncentrene er indtil videre etableret til og med udgangen af 2007. Og der er endnu lang vej til, at beskæftigelsesgraden blandt indvandrere og flygtninge når op på højde med etniske danskeres, understreger evalueringen.

Links:
www.kompetenceafklaring.dk
www.videnscentre.dk

OBS! Artiklen suppleres om kort tid med en reportage fra et af de fem videnscentre.