Femte Distans-symposiet 22 mai

 

I løpet av 2011 og 2012 har DISTANS arrangert fire symposier i Norden om temaet hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for blant annet å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring og høye utdanningsnivået i gles bebodde strøk. Siste år holdt DISTANS symposier i Rudkøbing Danmark, Torshavn på Færøyene og Mikkeli i Finland.  2012 er planen å arrangere 3 symposier. Det første var i Kiruna i Nord Sverige i februar. Neste symposium arrangeres i Husavik, Island 22. mai, mellom kl. 10:00- 16:00. Det siste i rekken blir i Nord Norge i september. Målet med symposiene er å samle og formidle informasjon og erfaringer, bearbeide materialet i en rapport som utkommer i sluttet av 2012
Presentasjoner fra symposiet i Husavik kan sees i Connect Pro. Program og nærmere informasjon på NVL's Kalender-sida.  

Mer om DISTANS på Distans: http://distans.wetpaint.com/