Fengselsundervisning

 

Nordisk nettverk for fengselsundervisningen

Adress: www.fengselundervisning.net

NYHETER


Finland

15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

| Publicerat 27.9.2012 | Updated 10.10.2012 | Under the title "Eduction - A possibility for all" 120 delegates from the Scandinavian countries was together in Aulanko, Hämeenlinna, Finland from 18. to 21. of September 2012 Delegates came from Finland, Norway, Denmark, Sweden, Iceland and one from Australia.
Läs mer »

Danmark

Veje ind og ud af kriminalitet

| Publicerat 5.10.2012 | Denne bog giver et indblik i tidligere kriminelles egne historier om deres veje ind og ud af kriminalitet. Bogen bygger på en undersøgelse, som NIRAS har lavet for Socialstyrelsen. Undersøgelsen er bygget op omkring livshistorieinterview med 20 tidligere kriminelle. Analysen af fortællingerne fokuserer på det, som de tidligere kriminelle tillægger betydning og lægger vægt på i deres fortællinger.
Läs mer »

Norge

Lett å få til læring i norske fengsler

| Publicerat 21.8.2012 |
Läs mer »

Sverige

Nya artiklar om klientutbildningen och om den kommande skolreformen

| Publicerat 4.7.2012 |
Läs mer »

Norge

Torfinn Langelid utnevnt til Ridder av 1. klasse og tildelt St. Olavs Orden !

Torfinn Langelid. Foto © Foko.no
| Publicerad 21.6.2012 | Torfinn Langelid er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden! Denne ordenen tildeles norske innbyggere som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten», og formelt så er det altså Kongen som tildeler.
Läs mer »

Danmark

Invitation til fernisering på fotoudstilling i Statsfængslet ved Horserød

| Publicerat 13.6.2012 | Onsdag d. 27. juni 2012 kl. 14-16 Statsfængslet ved Horserød, Esrumvej 367, 3000 Helsingør
Läs mer »

Danmark

God Løsladelse

| Publicerad 7.6.2012 | I Danmark har projektet God Løsladelse defineret en god løsladelse som at begynder ved den gode indsættelse, at problemer/ressourcer hos den indsatte er udredt, at opgaver er identificeret og placeret hos rette myndighed, at kompetent og ansvarlig sagsbehandler er identificeret og involveret, at indsatsen er planlagt og aftalt og udmøntet i en handleplan og at ingen myndighed slipper, før en anden har fat.
Läs mer »

Sverige

Mer än 30 procent av de intagna studerar

| Publicerat 1.6.2012 | Skolinspektionen har granskat Kriminalvårdens klientutbildning på Lärcentrum och nu lämnar inspektionen en sammanfattande rapport om sin granskning. Kriminalvården ska arbeta vidare med att stärka distansstödet, att stödja studerande med särskilda behov och att motivera intagna både att börja och att fortsätta studierna.
Läs mer »

Norge

EU-prosjekt skal gi bedre oppfølging av straffedømte etter endt soning

| Publicerat 4.4.2012 | Målsettingen for EU- prosjektet BRIDGE er å få til en bedre oppfølging av straffedømte etter endt soning.
Läs mer »

Sverige

Skola innanför murarna

| Publicerat 4.4.2012 | Deras elever är inlåsta och många har aldrig blivit sedda i skolan tidigare.
Läs mer »

Sverige

Från yrkesmilitär till fängelserektor

| Publicerat 27.3.2012 | Roberto Ghisler är förortskillen som blev yrkesmilitär men som ville något mer än att kunna "smyga jättejättetyst och springa jättejättefort från punkt a till punkt b utan att falla ihop och börja gråta". I dag ser han till att alla fångar i Stockholmsregionen får chansen att ta igen sin förlorade skolgång.
Läs mer »

Sverige

Allt fler intagna utbildar sig

| Publicerat 22.3.2012 | Allt fler intagna i Kriminalvårdsanstalt fullföljer sina studier och får betyg, trots brister i utbildningen. Det visar statistik från Kriminalvårdens lärcentrum. - Det är glädjande att se, säger Lena Axelsson, nationellt ansvarig för organisationen.
Läs mer »

Sverige

Rekordmånga tog betyg

| Publicerat 7.3.2012 | Fler intagna än tidigare tog betyg under 2011. - Det är glädjande att se det här intresset för utbildning under anstaltstiden och att allt fler når betyg, säger Lena Axelsson, nationellt ansvarig för Kriminalvårdens lärcentrum.
Läs mer »

Finland

Brottspåföljdsmyndigheten fann föremål för nedskärningar

| Publicerat 7.3.2012 | Nedskärningarna i statsekonomin betyder anpassningsåtgärder på ca 5 miljoner euro per år i utgifter för Brottspåföljdsmyndigheten under perioden 2013 – 2016. Syftet med åtgärderna är att säkerställa anstalternas verksamhet också i framtiden.
Läs mer »

Finland

Fångarnas möjligheter att använda webben utvidgas till alla öppna anstalter

| Publicerat 16.1.2012 | I år blir det lättare för fångarna att sköta sina bostads-, arbets-, studie- och andra civilärenden, när alla öppna anstalter kan skaffa sig en dator med internetkontakt för fångbruk.
Läs mer »

Sverige

eMedborgaren

| Publicerat 11.1.2012 | Samhällsprojektet eMedborgaren erbjuds Kriminalvårdens klienter.
Läs mer »


Nyhetsarkiv
2011 | 2010 | 2009

Nordisk nettverk for fengselsundervisning ble etablert 1. januar 2006. Nettverket består av representanter for kriminalomsorgs- og utdanningsmyndighetene i de nordiske landene som har opplæring som sitt arbeidsområde.
Formålet er å dele erfaringer, initiere og inspirere til utviklingsarbeid i nordisk fengselsundervisning. Videre er det en målsetting å gi muligheter til lærere og andre som arbeider med opplæring, til å komme sammen for å dele erfaringer eller for å utvikle fellesnordiske prosjekt. NVL (Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande) støtter Nettverket økonomisk gjennom sine strategiske utviklingsmidler.

Kontaktperson for nordisk nettverk er Gøril Vikøren Nøkleby, Fylkesmannen i Hordaland, fmhogvn(ät)fylkesmannen.noOktober  2012
M T O T F L S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

EPEA Conference
2013-06-05 - 2013-06-10
IcelandVerksamhetsplan 2012
HTML | PDF

Årsrapport 2011
PDF

Bakgrunn
PDF