Fikk ikke jobb som sentralborddame – rullestolen en hindring.

 

Norden er i en unik situasjon. Det er stort behov for arbeidskraft og jobb til alle. Likevel. til tross for gode tider, opplever mange at jobbsøknaden legges ut av bunken. Eldre, funksjonshemmede og innvandrere blir ikke uten videre invitert til intervju og ofte avvist om de kommer så langt.
NVL-nettverket Hindringer i arbeidslivet diskuterer behovet for kompetanse og endrede holdninger.
www.nordvux.net/page/547/
læringpaarbeidsplassenhindringer.htm

Hva mener du?