Findikaattori nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

 

Indikaattorit kuvailevat eri ilmiöitä tilastokuvioiden, taulukoiden ja  tulkintatekstien avulla. Palvelusta on helppo kopioida taulukoita ja kuvioita jatkokäyttöä varten.
Findikaattori on Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tuottama palvelu, ja se on nyt saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Myös palvelun käytettävyyttä on parannettu  ja se on linkitetty sosiaaliseen mediaan.

Lue lisää: www.findikator.fi