Findikator nu även på svenska och engelska

 

Indikatorerna beskriver olika fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyserande text. Från tjänsten är det lätt att kopiera tabeller och figurer för vidareanvändning.
Findikator som producerats i samarbete mellan Statistikcentralen och statsrådets kansli finns nu tillgänglig även på svenska och engelska. Också användbarheten har utvecklats och funktioner för sociala medier lagts till.

Läs mera: www.findikator.fi/sv