Finland

 

Finland

 

Kort beskrivning av valideringssystemet

En studerande i grundläggande utbildning för vuxna, gymnasium, yrkesutbildning och högre utbildning har rätt  på ansökan och enligt vad utbildnings- och examensanordnare samt läroanstalter och högskolor beslutar få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.
I systemet med fristående examen identifieras varje examinandes tidigare förvärvat kunnande med hjälp av olika bedömningsmetoder. Detta genomförs som en del av (den personliga tillämpningen av) individualiseringen.
Vid antagningen till studier i alla utbildningsnivåer kan  de som av utbildningsanordnaren anses ha tillräckliga förutsättningar att klara av studierna bli antagna.

 
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org
 

Föreskrift: Individualisering