Finland

 

Finland


Rådet för utbildningsutvärdering

har utarbetat det första helhetsprogrammet för utvärdering av utbildningen i Finland. En struktur för utvecklandet av kvalitetssäkring har alltså byggts upp. Programmet pågår åren 2004-2007. Man vill utveckla utbildningen och främja lärandet genom att säkra utbildningstjänster av likvärdig kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.
www.edev.fi/portal/ruotsiksi

Finnish individualisation model
In English (pdf)
Foto: NVL:s arkiv
Foto: NVL:s arkiv