Finland

Under de två senaste årtiondena har vuxenutbildningen blivit en allt viktigare del av den riksomfattande utbildningsplaneringen och utbildningspolitiken.

 
Den yrkesinriktade vuxenutbildningen utvecklades i synnerhet under 1980-talet. Förändringarna som skedde i arbetslivet och på arbetsmarknaden på 1990-talet och den högre kravnivån för arbetsuppgifterna har lyft fram livslångt lärande till en viktig princip inom utbildningspolitiken.

Vuxenutbildning ges i mer än 1 000 läroanstalter. Det är endast en del av dem som enbart ger vuxenutbildning. De flesta av läroanstalterna erbjuder undervisning för såväl ungdomar som vuxna. Vuxenutbildning ges vid universitet och yrkeshögskolor, vid yrkesläroanstalter, vuxenutbildningscenter och specialyrkesläroanstalter, i medborgarinstitut, arbetarinstitut och folkhögskolor, vid sommaruniversitet, vuxengymnasier och studiecentraler, vid idrottsutbildningscenter och musikläroanstalter.

KVANTITATIVA INDIKATORER FÖR UTBILDNINGEN 2010

Publikationen beskriver utbildningens nuläge och utveckling i Finland. Boken innehåller uppgifter från förskoleundervisningen till vuxenutbildningen och uppgifter om ansökningen till högskoleutbildning. Uppgifterna beskriver i allmänhet hela riket och läget under 2000-talet, men också t.ex. kostnadsuppgifter enligt landskap finns med. 

Den svenskspråkiga utbildningen beskrivs i ett eget kapitel som finns endast på svenska. I slutet av boken jämförs den finländska utbildningen dessutom med andra länder i ett kapitel som är på engelska. 

Publikationen: PDF