Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

 

Det lönar sig att fortsätta arbeta

Kommunernas pensionsförsäkring stöder fortsatt förvärvsarbete genom att erbjuda tjänster med hjälp av vilka kommunarbetsgivarna kan främja fortsatt förvärvsarbete bland sina anställda.
Läs mer:
www.keva.fi/default.asp?cid=2&lang=sv

 

KAIKU kaikki kunnossa – allt väl?

 

Som statens försäkringsanstalt satsar Statskontoret på att förbättra de anställdas välbefinnande och arbetsförmåga samt på att ta fram goda verksamhetssätt på arbetsplatserna. Som ett exempel på detta inleddes på hösten 2002 arbetshälsotjänster, som riktar sig till statens verksamhetsenheter. Tjänsterna kallas KAIKU (Kaikki kunnossa – Allt i ordning). Målet är att förankra åtgärderna för att främja de anställdas välbefinnande i arbetet som en del av ledningens och arbetsgemenskapens verksamhetssätt på arbetsplatserna inom statssektorn såväl i den normala vardagen som i krävande förändringstillstånd. Läs mer:

 

 

Stramare villkor för förtidspensioner förlänger tiden i arbetslivet

I rapporten dryftas vilka effekter ändringarna i förtidspensionerna i samband med reformen 2005 har på äldre arbetstagares deltagande i arbetslivet. På grund av det stora antalet arbetslöshetspensioner ökar åren i arbete mest på grund av att arbetslöshetspensionen avskaffas och åldersgränsen för rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar höjs. Följden blir att äldre arbetstagare i mindre grad blir arbetslösa och sysselsättningen stiger.
Läs mer:
Pensionsskyddscentralen: Förtidspensionerna ändras

 

Age Management - What is it?

"The policy on age management aims at respecting and putting forward of practical knowledge and experience in organizations and working environments. Coaching management is good age management."
Pauli Juuti, Director R&D, FEMDI (Finnish Employers’ Management Development Institute)
"Age management means that members of various ages are taken into account in the working team. People of different ages have different needs, qualifications and skills. The work shall be organized so that the strengths and weaknesses of workers of different ages are paid attention to."
Jorma Rantanen, Professor, Institute of Occupational Health
"Age management is a necessary contributing skill of foremen and managers."
Juhani Ilmarinen, Professor, Institute of Occupational Health

 

Det nationella åldersprogrammet 1998-2002

Det nationella åldersprogrammet baserar sig på statsrådets principbeslut med ett åtgärdspaket i 40 punkter.

Mål
Målet med åldersprogrammet (1998-2002) är att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för personer över 45 år samt att främja sådan utveckling inom arbetslivet som skall göra det möjligt för alla ålderskategorier att medverka i arbetslivet.
Speciellt skall programmet stöda äldre personer för att de skall kunna
• stanna kvar i arbete
• söka arbete
• få arbete
Målet är att så många som möjligt skall kunna upprätthålla sin arbetsförmåga och anställbarhet och undvika förtidspensionering.

De viktigaste handlingssätten
Programmet arbetar för att utveckla lagstiftningen och satsar på forskning, utbildning som anknyter till frågor kring åldrandet samt på att sprida information om god praxis.

Målgrupper
Programmet inriktar sig på såväl sysselsatta som arbetslösa personer.

Budget
Finansieras via budgeten, 25 milj. mk under åren 1998-2002

Länkar:
http://pre20031103.stm.fi/suomi/ikaohjelma1998-2002/svenska/index.htm

Spårvagn i Helsingfors, foto: Johannes Jansson/norden.org
Spårvagn i Helsingfors, foto: Johannes Jansson/norden.org