Finland: Fyra miljoner euro till kompetensprogrammet för unga vuxna

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i statsunderstöd till 56 anordnare av utbildning till så kallad uppsökande och stödande verksamhet, med vilken man vill nå ut till unga vuxna och understöda avläggandet av examen.

 
Finland: Fyra miljoner euro till kompetensprogrammet för unga vuxna Eivind Sætre/norden.org
Det andra verksamhetsåret för kompetensprogrammet för unga vuxna kör igång. Målet med programmet är att erbjuda en möjlighet för unga vuxna i åldern 20-29, som inte har en examen efter grundstadiet, att öka sitt kunnande. Ca 120 000 personer hör till målgruppen.

- Kompetensprogrammet för unga vuxna svarar på ett akut behov genom att erbjuda utbildningsmöjligheter för unga vuxna som inte efter avslutad grundskola avlagt någon examen. En examen på andra stadiet är nödvändig för att man skall klara sig på dagens och morgondagens arbetsmarknad, betonar undervisningsminister Krista Kiuru.

Läs mer på Minedu.fi