Finland: SFV Bildning delar ut folkbildningsmedaljer 2015

 

SFV:s Folkbildningsmedalj delas ut sedan SFV:s 80-årsjubileum år 1962, och skall enligt statuterna tillfalla ”en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska”.  Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Den första Folkbildningsmedaljen gick till konstnär Håkan Ahlnäs, Nykarelby. Håkan Ahlnäs är bildkonstnär och har hållit konstutställningar i Nykarleby, Vasa, Helsingfors, Stockholm och St. Petersburg. Han är också verksam som författare, och som kulturbyggare på många områden. Håkan Ahlnäs är en folkbildningsaktivist och kulturarbetare vars engagemang och genompositiva attityd är en stor tillgång i den region där han är verksam.

SFV gav i år en Folkbildningsmedalj till seniordansledare och utbildare Kate Björkman från Helsingfors. Kate Björkman har varit en drivande kraft bakom seniordansen i Finland och arbetat med att sprida den som motionsform i Svenskfinland. Hon har hållit kurser, samt informerat och inspirerat andra ledare att starta seniordansgrupper. Björkman har efter flera kurser i Tyskland översatt internationella danser till svenska, och inom Seniordansförbundet utarbetat ett utbildningsprogram, som hon även presenterat på finska. Björkman leder fortfarande en aktiv seniordansgrupp i Helsingfors.

(Från SFV:s hemsida)