Finland behöver en nationell språkstrategi

 

En nationell språkstrategi skulle förstärka nationalspråken, den samiska ursprungsbefolkningens ställning samt ställningen hos de övriga grupperna som nämns i grundlagen, dvs. romerna och de teckenspråkiga samt övriga språkgrupper i Finland, sade Virkkunen på ett seminarium som arrangerades av Jyväskylä universitet i februari.
– Antalet elever i grundskolan som studerar främmande språk har rent ut sagt rasat under 2000-talet. Vi behöver även i framtiden språkkunniga människor. I språkstrategin är det väsentligt att granska utvecklingen av språkundervisningen som helhet, konstaterade Virkkunen.
De finskspråkigas andel av befolkningen var 90,7 %, de svenskspråkigas 5,4 % och de samespråkigas 0,03 % år 2009. Ca 4 % av befolkningen hade något annat modersmål.

Läs mera på Minedu.fi