Finland får ett innovationsuniversitet

 
Aalto-universitetet är ett stiftelseuniversitet, vars grundkapital är 700 miljoner euro. Staten investerar 500 miljoner euro och andra donatorer, dvs. företag, stiftelser, andra organisationer och privatpersoner sammanlagt 200 miljoner euro.
Det skall finnas ca 20 000 studenter vid universitetet och det blir landets näst största universitet efter Helsingfors universitet. Första rektorn är Ph.D. Tuula Teeri som tidigare arbetat bl. a som prorektor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Universitetet inleder sin verksamhet 1.1.2010.
www.aaltoyliopisto.info/sv/view/innovaatioyliopisto-fi/aalto-universitetet