Finland fick en nationalspråksstrategi

Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 

I nationalspråksstrategin ingår praktiska verktyg, som underlättar tillämpningen av den existerande språklagstiftningen i praktiken. Varje ministerium ska utnämna en kontaktperson för nationalspråksfrågor. Även tvåspråkiga kommuner och samkommuner rekommenderas utse egna kontaktpersoner i språkfrågor.

Mer information på Statsrådets sida.
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi