Finland fick en nationalspråksstrategi

 

I nationalspråksstrategin ingår praktiska verktyg, som underlättar tillämpningen av den existerande språklagstiftningen i praktiken. Varje ministerium ska utnämna en kontaktperson för nationalspråksfrågor. Även tvåspråkiga kommuner och samkommuner rekommenderas utse egna kontaktpersoner i språkfrågor.

Mer information på Statsrådets sida.