Finland fick igen toppresultat i PISA-undersökningen

 

Det huvudsakliga forskningsområdet inom PISA var läskunnighet, och Finland placerade sig i genomsnitt på tredje plats direkt efter Shanghai och Korea. De matematiska kunskaperna i Finland kom i genomsnitt på andra plats inom OECD-länderna och på sjätte plats bland alla länder som deltog. I naturvetenskapliga färdigheter uppvisade Finland det nästbästa resultatet efter Shanghai.
Läskunnigheten bland finländska ungdomar har försämrats något jämfört med utvärderingen från år 2000 men hör fortfarande till de bästa av OECD-länderna. Flickorna har ett svindlande försprång i läskunnighet, men skillnaderna mellan skolorna är fortfarande små.

Läs mer: Minedu.fi