Finland utbildar agenter för framtiden

I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

 
Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv

– Hur kan vi se på hållbarhetsfrågan ur ett bredare perspektiv? Det handlar om mycket mera än att sortera avfall, säger Henrika Nordin som är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland.

För en tid sedan insåg man inom centralorganisationen för den fria bildningen, att om man vill arbeta med hållbarhetsfrågor så måste det göras på ett djupare plan. Tanken vann gehör vid Undervisnings- och kulturministeriet och snart föddes ett flerårigt tvåspråkigt fortbildningsprojekt.

Målsättningen med projektet Fri bildning som förändringsagent är bland många andra att fokusera på hur man tillsammans kan uppnå målen för Agenda 2030.

henrika-nordin-1795.jpg
Fotot är taget från en framtidshubb inom den fria bildningen. Foto: Henrika Nordin

– Vi hade räknat med 40 projektdeltagare men fick 60 stycken. Det visar att det här är frågor som intresserar våra läroinrättningar, säger Henrika Nordin.

Tid för reflektion

Inom projektet deltar personer från en mängd olika läroinrättningar, bland dem folkhögskolor och medborgarinstitut. Deltagarna är indelade i tre olika grupper med varsin handledare. Varje deltagare har ett individuellt arbetsprojekt som anknyter till den egna läroinrättningen.

– Det handlar mycket om att få folk att reflektera över vad som krävs på ett individplan och även av läroinrättningen för att kunna uppnå målen. Vi ifrågasätter, väcker frågor och sätter in dem i ett socialt perspektiv. Frågor som uppstår kan handla om värderingar, jämlikhet och demokrati. Till vår hjälp har vi olika verktyg och metoder som stöder den processen, säger Henrika Nordin.

henrika-nordin-3959.jpg
Förändringsagenterna använder sig av många kreativa metoder. Foto: Henrika Nordin.

Deltagarna lär sig också av varandra, vilket är ett medvetet pedagogiskt grepp. Under utbildningens gång har man haft tre närstudietillfällen och ett antal webinarier. Vid det första studietillfället medverkade professorn Arto O. Salonen från Östra Finlands universitet. Han är expert inom ekosocial bildning och hållbarhetsfrågor. Läs mera om hans tankegångar här. 

Denna artikel är en del av en serie som presenterar olika aspekter av hållbarhet inom vuxnas lärande. 
Den 22 september 2020 ordnar NVL en nordisk nätverkskonferens kring Nordiska Ministerrådets Vision 2030, som fokuserar på hållbarhet. 
Mer information om konferensen här.