Finländare utbildar sig mer än förr – också utomlands

 
Allt färre finländare i arbetsför ålder är utan utbildning efter grundskolan. Andelen minskar i takt med att de stora åldersklasserna går i pension. År 1997 hade ungefär en tredjedel av finländare mellan 25 - 64 år ingen utbildning efter grundskolan, men tio år senare har andelen minskat till under 20 procent.
Att man deltar i utbildning är bra med tanke på nationens kunskapsreserv, men betyder också att man börjar jobba senare. Finländare mellan 20 – 29 år övergår till arbetslivet senare än i de andra OECD-länderna. En annan utmaning för det finländska utbildningssystemet är att det finns unga under 20 år som löper risk att bli utslagna för att de blir utan utbildning.
Det är allt flera finländare som studerar utomlands. Det populäraste landet är Sverige, där närapå 40 procent av dem som studerar utomlands studerar. De näst populäraste är Storbritannien, Tyskland, Förenta Staterna och Estland.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/09/Education_at_a_glance.html?lang=sv