Finländsk utbildningskurva sjunker

Utbildningsnivåns höjning bland befolkningen i arbetsför ålder i Finland ser ut att avstanna i början av 2020-talet.

 
Finländsk utbildningskurva sjunker Statistikcentralen

Unga finländare placerar sig nära de utvecklade ländernas genomsnitt just nu i fråga om utbildningsnivå, men placeringen kommer att försämras under de närmaste åren om den nuvarande trenden fortsätter. Den försämrade placeringen på OECD:s ranking beror främst på att utbildningsnivån stiger i många andra länder.

Andelen personer med enbart grundskoleutbildning bland unga är nu lika stor som vid mitten av 1980-talet - efter att dessförinnan ha minskat stadigt år för år. 

De som är i färd med att gå i pension är så gott som lika utbildade som de unga åldersklasserna just nu. 

År 2020 kommer det att finnas ungefär en lika stor andel personer med enbart grundskoleutbildning i alla åldersklasser mellan 20 och 64.

Läs mer

Källa: YLE