Finlandssvenska vägledardagar 2014

 
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade årets 
Finlandssvenska vägledardagar i Helsingfors 29-30 oktober 2014. Årets program var uppbyggt så att det skall vara så mångsidigt som möjligt.
 
Under två dagars tid har presenterades aktuella frågor inom 
vägledningen internationellt, nationellt och regionalt. Målsättningen var att erbjuda 
goda förutsättningar till nätverkande och utbyte av erfarenheter.  Deltagarna fick också  information om ansökan till gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildningen och 
den förnyade ansökan till högskolorna.
 
Vilka möjligheter ger den nya strukturfondsperioden? Vad kan vi göra för att 
ytterligare stärka samarbetet mellan de olika förvaltningarna? Hur har man löst 
frågan i Norge? Vad innebär ministeriets krav på snabb studietakt? Vilka blir 
utmaningarna för vägledarna? Bland annat dessa frågor funderade manpå.
Seminariet riktade sig till studiehandledare och vägledare inom 
utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare och psykologer vid arbets- och 
näringsbyråerna, utbildningsplanerare vid läroavtalsbyråer, personal som erbjuder 
invandrartjänster, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl.