Fjerde og siste samling, men ikke siste møte

Deltakerne i Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling var samlet for siste gang i Finland, i Kiljavanranta.

 

Hovedtema var sirkulær økonomi, FISS workshop. (FISS is a network for circular economy, that has been conducted in Finland, with a model from England)

En viktig del av samlingen var samarbeid og samhandling og arbeid i temagrupper ved Marthaförbundet. Assisterende professor ved Universitetet i Århus, Jonas Lysgaard gjennomførte en siste evalueringsrunde. Deltakerne presenterte egne prosjekter fantasifullt på et åpent seminar.
Alle prosjektene finnes her til inspirasjon og som gode eksempler på hvordan det kan arbeides med bærekraftig utvikling i nærmiljøet.

Alle deltakerne fullførte utdanningen og leverte sine prosjektrapporter, de fikk diplomer og ble behørig feiret.
Et nordisk nettverk for sammenhengen mellom kunnskap og bærekraftig utvikling er i gang.