Fjernuddannelse i et fjerntliggende land

 

Tilstrømningen været været særlig stor til en netbaseret pædagoguddannelse, en mulighed, der især er populær blandt kvinder, som ikke kommer ind på pædagoguddannelsen på Færøerne, men heller ikke ønsker at flytte til udlandet for at studere. Til forskel fra de studerende, der bliver optaget på den færøske uddannelse, har de studerende på den netbaserede pædagoguddannelse hverken ret til uddannelsesstøtte eller til gratis uddannelse.

For få pladser

Fire gange søgte 33 årige Miriann Poulsen om optagelse på pædagogseminariet i Torshavn. Og fire gange blev hun afvist. Til trods for et C.V., der tæller gymnasial uddannelse og adskillige års arbejdserfaringer i en børnehave. Efter opmuntring fra sin bror, besluttede hun sig for at forsøge den netbaserede mulighed, hvor hun nu er studerende på tredje år. – Jeg ville have en uddannelse. Men mine kvalifikationer var åbenbart ikke gode nok til at få adgang til den færøske uddannelse, så jeg valget nettet. Og det har jeg været glad for, selv om jeg ville have foretrukket den traditionelle vej her på Færøerne, siger Miriann, der bor på øen Nólsoy med sin mand og sine to børn på 8 og 12 år.

Mangel på pædagoger

Miriann er langt fra den eneste ansøger, der er blevet afvist. Hvert år optages der et hold på 24 studerende til pædagog-uddannelsen på Føroya Læraraskúli, der tilbyder Færøernes eneste mulighed for en pædagoguddannelse. Og i de sidste mange år har man årligt været nødt til at afvise andre 30 ansøgere. I 2008 og 2009 har antallet af optagne studerende været henholdsvis 40 og 45, men fremtidige bevillinger vil afgøre, hvorvidt dette tal fortsætter.
Siden det første hold studerende blev optaget for tyve år siden, har 330 studerende færdiggjort pædagog-uddannelsen på Føroya Læraraskúli. Samfundets behov for denne faggruppe er dog langt fra dækket. Jógvan Philbrow, medlem af bestyrelsen i Pædagogernes fagforening vurderer, at der mangler mellem 400 og 500 uddannede pædagoger på Færøerne. Foreningen har 2100 medlemmer, hvoraf en tredjedel er uddannede pædagoger, og to tredjedele er ufaglærte medhjælpere.

Færø-hold

Miriann er en del af et studiehold, hvor der udelukkende er færøske studerende. Så de mødes regelmæssigt til undervisning i Torshavn, hvortil seminarielærerne også rejser, i stedet for at hele holdet skal rejse til Danmark. Denne ordning har stor betydning for omkostningerne, forbundet med net-uddannelsen, da prisen på en flybillet fra Færøerne til Danmark ligger på mellem 3.000 og 4.000 danske kroner.
Det første færøske hold studerende blev oprettet i efteråret 2005 og sidenhen er der regelmæssigt blevet oprettet færø-hold. I dag er cirka 50 færøske studerende i gang med uddannelsen, imens cirka 80 færinger hidtil har færdiggjort uddannelsen, informerer Ester Gregersen, seminarielærer på Professionhøjskolen UCC i Danmark.

Fleksibilitet

Denne måde at studere på gør det muligt for mig at arbejde samtidig. Så jeg arbejder 30 timer om ugen i børnehaven her i bygden, hvor jeg har efterhånden har arbejdet i ti år, fortæller Miriann, der arbejder med studierne på sin ugentlige fridag, om aftenen, når børnene sover og i weekenderne.
Også 35-årige Jana Egholm har uddannet sig til pædagog på nettet. Jana bor i bygden Sørvágur på øen Vágar med mand og tre sønner, hvoraf den ældste er 15 og den yngste er seks. – Vi var unge, da vi fik vores første barn, så der gik en del år, inden jeg kom i gang med min uddannelse, fortæller Jana, der ikke kom ind på den færøske uddannelse. Ved et tilfælde fandt hun ud af, at der var andre muligheder, nemlig net-uddannelsen. – Jeg har aldrig været typen, der har gidet sidde stille i ret lang tid ad gangen, så denne form for skolegang har passet mig glimrende, siger Jana.
Jana tog uddannelsen, før arrangementet med Færø-grupperne fandtes, men hun kom dog i læsegruppe med to andre færøske kvinder. For Janes vedkommende var det nødvendigt med 16 rejser til Danmark i forbindelse med eksamen og med undervisning, hvor der var mødepligt. Så hendes uddannelse blev en dyr omgang, men det kunne lade sig gøre, fordi hun havde mulighed for at arbejde under hele forløbet, først som leder i den lokale fritidsskole og sidenhen på nedsat tid for at få mere tid til uddannelsen.

Fordele og ulemper

Hildur Patursson er pædagogisk konsulent i Kulturministeriet, og hun har erfaring som underviser på net-uddannelsen. Hun nævner den skriftlige kommunikation som en fordel, i da denne form for interaktion i større grad end mundtlig kommunikation nødvendiggør, at budskabet formuleres færdigt, inden det sendes videre. – Når man skal formidle et budskab skrifligt, er man typisk nødt til at tænke tingene igennem og derved sandsynligvis komme et spadestik dybere, end hvis man sidder sammen i grupper og diskuterer, siger Hildur.
Også dem, der er for generte til at ytre sig i store forsamlinger, får en chance for at deltage, når kommunikationen foregår fra den studerendes computer, hvorimod de utvivlsomt ville tie stille gennem hele studieforløbet, hvis det foregik i et klasserum, siger Hildur og fortsætter: Det forventes, at de studerende er aktive og deltager i diskussionerne på nettet. Og via nettet har vejlederne bedre overblik over, hvem der er med, og hvem der ikke lader høre fra sig. Derudover får de netstuderende solid kendskab til brug af computer og internettet, hvilket kan være en fordel i pædagogisk arbejde.
Hildur kunne dog ønske for de net-studerende, at de ville opleve at være en del af et studiemiljø med et veludstyret bibliotek, der er en naturlig del af hverdagen for dem, der uddanner sig på traditionel vis. Og hun sætter spørgsmålstegn med rimeligheden i, at så mange ansøgere er blevet afvist på den færøske uddannelse, og derfor bliver nødt til selv at financiere uddannelsen, uden at være berettiget til uddannelsesstøtte.

Brain-drain og afstande

I Kulturministeriet har man planer om at skabe flere uddannelsesmuligheder, blandt andet over internettet, for at reducere tallet af unge, der er nødt til at rejse til udlandet for at tage sig en uddannelse. Blandt de mulige tiltag er en ændring i reglerne for uddannelsesstøtte, så også dem, der tager en fjernuddannelse, er berettiget til at modtage denne støtte. Nogle af motiverne for disse planer er reducering af brain-drain og bedre muligheder for ufaglærte at tage uddannelse, selv om de ikke længere er helt unge. Det skal fortsat være muligt at bo på Færøerne, selv om man tager uddannelse i et andet land, er opfattelsen i Kulturministeriet.
Der er dog ikke sat noget tidspunkt på, hvornår fjernundervisningen vil blive en mulighed på lige fod med de traditionelle uddannelser, oplyser Kulturministeriet.
Kulturministeriet kan dog ikke sætte noget tidspunkt på, hvornår fjernundervisningen vil blive en mulighed på lige fod med de traditionelle uddannelser.


Fakta:
Den netbaserede professionsbacheloruddannelse til pædagog på Professionshøjskolen UCC tager 3,5 år, med mulighed for at få godskrevet et halvt år, hvis man er optaget med 5 års relevante arbejdserfaringer. De færøske studerende må rejse til Danmark i forbindelse med introduktion og mindst tre gange mere i løbet af uddannelsen. Ellers rejser undervisere fra UCC til Færøerne.
Uddannelsen hører under dansk ‘Lov om åben uddannelse’, hvilket betyder, at deltagerbetalingen er 14.000 DKK årligt. Derudover er der udgifter til bøger, kopiering og til mad ved seminarerne. Udover dette betaler de færøske studerende rejsen mellem Færøerne og Danmark.
Lær mere om den netbaserede pædagoguddannelse på Professionshøjskolen UCC på www.ucc.dk.
Den færøske pædagoguddannelse Føroya Læraraskúli: www.flsk.fo
Det færøske kulturministerium: www.mmr.fo