Fleksibelt videreutdanningstilbud ga økt samarbeid

 

Universitet og meieribedrift samarbeider om å gjennomføre kompetanseheving i blant annet meieriteknologi  på arbeidsplassen. Etter en samling ble det lagt til rette for at all kunnskapsformidling i hovedsak skulle skje på stuentenes eget arbeidssted.

Les mer på Norgesuniversitetet.no