Fleksibilitet i voksenuddannelse i Island

 
Guðjónína Sæmundsdóttir Guðjónína Sæmundsdóttir

Fleksibilitet i voksenuddannelse i Island

Samenlignet med traditionelle uddannelser, er voksen- og videruddannelse en fleksibel måde at uddanne sig på. Voksenuddannelse som tager hensyn til den enkeltes behov bliver nødt til at være fleksibel og præsentere den voksne med konkrete muligheder og ofte skrædersyede programmer. Dermed har voksne en reel mulighed for at kombinere familieliv og arbejde med videreuddannelse. Men hvad er fleksibilitet og hvordan kan den sikres?

Símenntunarmiðstöðvarnar – Centre for voksen- og videruddannelse

I midten af halffemmserne blev der bygget opp en række udannelsescentre for videruddannelse til at organisere kurser og træning i landsbyer og provinser i Island. Centrene, såkalde Símenntunarmiðstöðvar, er i alt ni og er bygget op i tæt samarbejde med det lokale arbejdsliv, de formelle uddannelser i regionerne og komunerne. Centrene har i de sidste år bygget op et advanceret fjernundervisningssystem og er koblet på en landsdækende højhastigheds netværk mellem uddannelsesinstitutioner. Men selvom fjernundervisningen har fået en god start har teknologien har ikke været nok til at sikre fleksibilitet i voksenuddannelse.

“Vi kan undervise alt, det er bare et spørgsmål om vores indstilning”, siger Guðjónína Sæmundsdóttir administrerende direktør hos Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum. “Med uddannelsescentrene har bygget op et solidt fundament, både tekniskt og fagligt. Nu er det bare et spørgsmål hvordan vi formår at bruge vores ekspertise, faciliteter og udstyr optimalt. Det har klart givet en række mennesker bedre mulighed for at uddanne sig. Som regelt er det voksne der har familie og arbejde. For disse mennesker er det svært at flytte bopæl for at søge videre uddannelse.”

Vi har skabt optimale rammer, hvordan kan vi udnytte potentialet

Ólafur Jón Arnbjörnsson er initiativstager af MSS - Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum som blev som det første videruddannelsescenter i Island oprettet i Keflavik i 1997. Ifølge Ólafur har Islændinge historiskt set en stærk tradition i formidling av viden og information til voksne, men ”... det der har været sværere har været at bygge op et solidt socialt netværk og dialog mellem de studerende. Det har en stærkere tradition i de andre Nordiske lande blandt andet i form af studieringe og gruppearbejde. Den teknologiske faktor har derfor ikke været så svær at overkomme som man ellers har oplevet andre steder.”

Ólafur Jón Arnbjörnsson
Den største svaghed ved fjernundervisning har været ensomheden, siger Ólafur Jón Arnbjörnsson.

Det er med kombinationen af den social faktor og den teoretiske formidling at videruddannelsescentrene har kunnet bringe noget nyt ind i voksenuddannelsen i Island. ”Centrene kombinerer den konkrete formidling af viden med styrken der findes i studiegruppen. Den største svaghed ved fjernundervisning har været ensomheden, men centrene har formået at kombinere det med den sociale faktor og samværet med øvrige studerende. Det er der hvor de viser sit potentiale.”

Men er vi fleksible nok?

Selv om teknologien og faciliteterne er til stede, er det næppe nok til at sikre fleksibilitet. Fleksibel læring omfatter meget mere en fjernundervisning og viden skabes ikke automatisk selvom der er god adgang til faciliteter. Det der er afgørende er hvordan vi bruger de rammer som vi har skabt. Fleksibiliteten kommer også fra undervisningsformen, organisering af kurser, kontakt mellem de studerende, dialog med underviseren og generel forståelse af viden og informationsdeling.

Først og fremmest kommer den dog fra den enkeltes holdning og attityde til videreuddannelse og læring generelt. Jón Torfi Jónasson, professor ved Universitetet i Island har studeret nøje voksen- og videruddannelse i Island, blandt andet med fokus på motivation til livslang læring. ”Vores holding til videruddannelse er forskellig alt efter vilken gruppe mennesker du referer til”, siger Jón Torfi. ”For visse mennesker byder systemet på en meget fleksibel måde at lære på, mens fleksibiliteten er mindre for andre og det er generelt dem der har mindre uddannelse i forvejen.”

Jón Torfi Jónasson
Vores holding til videruddannelse er forskellig alt efter vilken gruppe mennesker du referer til”, siger Jón Torfi Jónasson.

Den teknologiske fremgang kan dermed faktisk virke frastødende for en række mennesker. ”De der har en lav uddannelse i forvejen og de der har faldet ud af det formelle skolesystem udgør den gruppe der bruger mindst den mulighed som fleksibiliteten tilbyder. For dem har fleksibiliteten ikke ændret så meget”, siger Jón Torfi.

”Det er en hvis paradox i begrebet flexibilitet. Jo flere muligheder for videruddannelse der tilbydes, jo mere veluddannede bliver de der allerede har en uddanelse. Jo mere uddannelse folk får, jo mere motiverede bliver de. Vi må derfor overveje om vores metoder til uddannelse og om vores voksenuddannelses system er fleksibelt nok.”

text och foto: Arnbjörn Ólafsson
Símenntunarmiðstöðvarnar – Centre for voksen- og videruddannelse

Vi har skabt optimale rammer, hvordan kan vi udnytte potentialet

Men er vi fleksible nok?