Fleksibilitetens dilemmaer

 
Man lærer immervæk bedst, når man selv arbejder med, forklarer Jesper Krebs. Man lærer immervæk bedst, når man selv arbejder med, forklarer Jesper Krebs.

Fleksibilitetens dilemmaer

Uddannelsesinstitutioner i Danmark arbejder målrettet på at efterkomme ønskerne om større fleksibilitet i voksnes læring. Men udviklingen rejser også adskillige dilemmaer. Nogle kursister bliver stillet overfor valg, de har svært ved at overskue. Og underviserne skal både tilpasse sig helt nye roller og holde fast i fagligheden i stadigt mere opsplittede og individualisere forløb.
Én behøver højst en måned til at tilegne sig ny viden inden for et bestemt felt. Kollegaen skal måske bruge dobbelt så lang tid eller lære tingene på en anden måde.
Tidligere ville de to ofte følge den samme undervisning med det resultat, at ingen af dem fik det optimale udbytte af tiden og de ressourcer, de brugte på forløbet.
I dag tilrettelægger flere og flere uddannelsesinstitutioner undervisningen mere fleksibelt. Der veksles mellem undervisning på små og store hold, læring i studiegrupper eller individuel coaching. Virksomheder kan få medarbejderuddannelsen inden for egne døre og starte kurset kl. 17, hvis det passer bedst med produktionen. Og undervisningsforløb splittes op i moduler, som deltagerne selv sammensætter.

Hvordan skal jeg dog vælge

På erhvervsskolerne udformes i dag individuelle uddannelsesplaner for hver eneste kursist. Udviklingen er en stor udfordring for både deltagere, undervisere og uddannelsesinstitutionerne selv, konstaterer Susanne Gottlieb, der er regionschef for Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse i Østdanmark.
- De deltagere – måske 20 procent - der føler sig meget sikre i forhold til at skulle vælge selvstændigt mellem forskellige moduler og andre tilbud, har stor glæde af individualiseringen af uddannelsestilbudene. Men vi møder også den ufaglærte kantinemedarbejder og andre, måske igen 20 procent af deltagerne, som ryster på hovedet ved at skulle prioritere mellem kurser i hygiejne og diætmad eksempelvis. Hvordan i alverden skal jeg vide, hvad der er vigtigst, og hvad jeg på sigt får brug for, spørger mange. De føler sig mere skræmt end tiltalt af alle valgmulighederne, fortæller Susanne Gottlieb.

Susanne Gottlieb
Omkring 20% af deltagerne har stor glæde af individualiseringen af uddannelsestilbudene, andre cirka 20% føler sig mere skræmt end tiltalt af alle valgmulighederne", fortæller Susanne Gottlieb.

Moduler udfordrer progressionen

Lærerne skal på én gang sikre et højt fagligt niveau i en mere individualiseret og moduliseret undervisning og samtidig påtage sig en ny rolle som vejleder af deltagerne. Susanne Gottlieb siger:
- De skal tilrettelægge en udbytterig undervisning for både hurtigløberen og den meget langsommere kursist i samme værksted. En anden stor udfordring er at sikre en samlet progression i den meget moduliserede undervisning. Hvordan skaber vi forløb, hvor deltagerne lægger sten på sten af faglighed oven på hinanden, når nogle kursister lige er startet, mens andre er ved at afslutte kurset? Det skal vi udvikle metoder, der sikrer.
Endelig er der sket et stort skift fra den traditionelle lærerrolle i retning af, at man i høj grad også fungerer som vejleder for kursisterne. I dag ønsker mange undervisere eksempelvis større viden om ungdoms- og voksenkulturer for bedre at kunne udfylde deres nye rolle, fortæller Susanne Gottlieb.

Bekymring for fagligt niveau

De nye udfordringer som blandt andet vejleder nikker Jesper Krebs, der er ansat ved Voksenuddannelsescenter, VUC Storstrøm, genkendende til. Også inden for den almene voksenundervisning har man fokuseret på øget fleksibilitet de senere år. Det er et spørgsmål, der deler adskillige lærerværelser, fortæller Jesper Krebs.

- Nogle mener, at fagligheden forsvinder til skade for kursisterne, fordi alting splittes op og bliver for løst. Men selv ser jeg mange gode ideer i en mere fleksibel tilrettelæggelse. I almindelig klasseundervisning er der altid nogle, der ikke er aktive. Kan man i stedet tilbyde en undervisning, hvor alle deltagere arbejder i deres eget tempo, bliver udbyttet større for den enkelte. Man lærer immervæk bedst, når man selv arbejder med, forklarer Jesper Krebs.

af journalist Karen Brygmann