Fler äldre pluggar i Sverige

Nära 14 400 personer som passerat de 45 pluggade med studiemedel förra läsåret. Den typiska låntagaren är en kvinna som vidareutbildar sig inom vård eller pedagogik.

 
Fler äldre pluggar i Sverige Yadid Levy/Norden.org
För tio år sedan kunde ingen 50-plussare ta studiemedel. Men 2006 höjdes åldersgränsen till 54 år och samtidigt slopades lånebegränsningarna för dem mellan 41 och 45 år. År 2014 höjdes åldersgränsen igen, till 56 år, samtidigt som begränsningen av hur mycket man får låna började gälla först vid 47 års ålder. Centrala studiestödsnämnden har nu följt upp vad dessa utökade lånemöjligheter haft för effekt.
 
Källa: TT/Hallands Nyheter