Fler kvinnor än män har en universitetsutbildning

År 2017 hade mer än hälften av kvinnor på Island i åldern 25–64 år universitetsutbildning, jämfört med drygt en tredjedel av män i samma ålder.

 
Pexels.com Pexels.com

Utbildning är mer hos kvinnor och män som bosatta är i huvudstadsregionen jämför med andra delar av landet.

57% kvinnor og 43% män i huvudstadsområdet har utbildning på universitetsnivå jämfört med 41% kvinnor och 20% män i resten av landet.

Antal kvinnor och män som endast har grundskoleutbildning var ungefär hälften högre utanför huvudstaden.

79% kvinnor var på arbetsmarknaden år 2017 och 86% män.

Läs mer: https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/felagsmal/konur-og-karlar-a-islandi-2018/