Fler platser till yrkeshögskolorna

 
Undervisningsministeriet har ökat utbudet av vuxenutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen med tusen platser för åren 2009 – 2011. Syftet är att förbättra utbildningsnivån för dem med institutsexamen. Ministeriet fick förslag på tilläggsplatser från alla yrkeshögskolor i mars.