Fler sökande till högskolorna

 

Till universiteten sökte ca 70 000 personer och till yrkeshögskolorna ca 90 000. Universiteten erbjuder 17 000 nybörjarplatser, yrkeshögskolornas ungdomsutbildning 18 000 och vuxenutbildning 5 500 platser. Detta betyder att ca 25 procent av sökandena blir antagna som studerande.
Till vuxenutbildningen på yrkeshögskolorna sökte 15 000 personer. Även inom vuxenutbildningen var social- och hälsovård samt idrott de populäraste. De humanistiska och pedagogiska studierna intresserade också de vuxna sökandena. Deras popularitet ökade mest jämfört med i fjol.

Läs mera: www.oph.fi/startsidan/102/fler_sokande_till_hogskolorna