Fler utlandsfödda till yrkeshögskolan

 

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fått i uppdrag att genomföra särskilda informationssatsningar för att sprida information om yrkeshögskolans utbildningar i syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund i utbildningarna.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/14065/a/161977