Flera förslag till snabbare integration av invandrare

En expertgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet vill effektivera invandrares möjligheter att få utbildning och jobb.

 
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (saml) Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (saml)

Expertgruppen konstaterar att invandrare ofta tvingas vänta länge på integrationsutbildning och utbildning som ges efter integrationsperioden. 

Gruppen vill förkorta vänteperioderna och anser att det borde bli lättare att lära sig finska och svenska i anslutning till annan utbildning.

Läs mer

Källa: Svenska YLE