Flera lärosäten i norra Skandinavien deltar i ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Nordiska ministerrådet har via Nordplus programmet för högre utbildning tilldelat fem lärosäten medel för att utveckla och stärka utbildnings och forskningssamarbetet inom arktisk lärarutbildning. Deltagande lärosäten är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) samt Norges arktiska universitet (Tromsö).

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Syftet med projektet är att ta fram en gemensam kursmodul för blivande lärarstudenter för att de ska få bättre insikt i det arktiska områdets utbildningsmässiga förutsättningar, geografiskt, kulturellt, språkligt och socialt. Genom samarbetet vill man också på sikt skapa ett virtuellt resurscenter och undersöka möjligheterna att starta ett gemensamt nordiskt masterprogram inom lärarutbildningen.  

Läs mer her