Flera utländska studenter till finska högskolor

Det skall finnas minst 60 000 studeranden av utländskt ursprung som avlägger examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor år 2025. I dag finns det ca 20 000.

 
NVL: [Ny utgåva]

Detta föreslår en utredningsgrupp som fått i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för utbildningsexporten. Utredningsgruppen avgränsade sitt arbete till att gälla bara utbildning på högskolenivå, men merparten av förslagen kan tillämpas också på yrkesutbildningen. Åtgärdsprogrammet utgår ifrån att utbildningsexporten skall bli en lönande affärsverksamhet.

Läs mera på Minedu.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi