Flere motivert til å ta fagbrev når fagopplæring kombineres med styrking av grunnleggende ferdigheter

Dette viser den nye undersøkelsen «Forberedt på fag», som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført på oppdrag for Kompetanse Norge.

 

Et stort mangfold opplæringsaktører tilbyr denne type kombinert opplæring som en prøveordning. De har fått økonomisk støtte til dette gjennom tilskuddsordningen «Kompetanse Pluss». Les mer her.

Prøveordningen har gjort det mulig å gi tilbud til mennesker som vanligvis ikke har fått så mange opplæringstilbud tidligere. Deres utgangspunkt for å ta fagbrev styrkes gjennom prøveordningen. 

– Det er veldig positivt at vi med denne ordningen har nådd flere fag med stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Det er spennende å se hvor mange som ender med å ta fagbrev etter å ha fullført den kombinerte opplæringen, sier fungerende direktør for Kompetanse Norge, Anders Fremming Anderssen.

Mer om NIFU-undersøkelsen her.